سبد خرید

نمونه شکایت از یک نماد بورسی در صورت دیدن معاملات مشکوک (معاملات بازار بورس)

این نمونه شکایت از یک نماد بورسی در صورت دیدن معاملات مشکوک (معاملات بازار بورس)  در صورتی که شما سهام دار یک نماد بورسی باشید و در انجام معاملات سهام خود مشکوک هستید . و اینکه در درخواست های خرید و فروش قیمتهای مشکوک دیده اید می توانید به صورت رایگان شکایتی در سایت سامانه اداره رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی ثبت کنید.

اشــتـــراک گــــذاری

 

100,000ریال
کد محصول product_392

یک نمونه متن لایحه دفاعی توهین و ضرب و جرح

در صورتی که افرادی به شما حمله ور شده اند و در آن نزاع شما محکوم به توهین ضرب و جرح شده اید و خواستار نقض دادنامه هستید. شما می توانید از این یک نمونه متن لایحه دفاعی توهین و ضرب و جرح استفاده نمایید.

اشــتـــراک گــــذاری

45,000ریال
کد محصول product_391

یک نمونه لایحه استرداد دادخواست

در مواردی که لازم است دادخواست مسترد شود ، خواهان می بایست تا اولین جلسه رسیدگی ، دادخواست خود را استرداد نماید که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود ، برای تقاضای استرداد دادخواست می توانید از این یک نمونه لایحه استرداد دادخواست   استفاده نمایید.

اشــتـــراک گــــذاری

45,000ریال
کد محصول product_390

نمونه درخواست وقت رسیدگی نزدیک

در صورتیکه وقت رسیدگی دادگاه مصادف با روز تعطیلی رسمی یا غیرو .... بوده شما می توانید از این نمونه درخواست وقت رسیدگی نزدیک   استفاده نمایید.

 

اشــتـــراک گــــذاری

35,000ریال
کد محصول product_389

نمونه متن درخواست تاخیر جلسه رسیدگی

در صورتی که قصد صلح و سازش یا ............. دارید درخواست تجدید و تاخیر جلسه رسیدگی را دارید

این نمونه متن درخواست تاخیر جلسه رسیدگی می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

 

اشــتـــراک گــــذاری

35,000ریال
کد محصول product_388

نمونه متن لایحه درخواست ترک تعقیب متهم

در جرائم قابل گذشت ، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست ، درخواست ترک تعقیب کند ، در این صورت قرار ترک تعقیب صادر خواهد شد ، برای تقاضای ترک تعقیب می توانید از این نمونه متن لایحه درخواست ترک تعقیب متهم استفاده کنید.

 

اشــتـــراک گــــذاری

25,000ریال
کد محصول product_387

نمونه متن لایحه تقاضای صدور برگه بازداشت (جلب) بدهکار

درصورتی که هیچگونه مالی از محکوم علیه جهت دریافت محکوم به بدست نیامده و درخواست بازداشت (جلب)محکوم علیه را دارید.  این نمونه متن لایحه تقاضای صدور برگه بازداشت (جلب) بدهکار می تواند مثمر ثمر باشد

 

اشــتـــراک گــــذاری

45,000ریال
کد محصول product_386

متن لایحه اعلام عزل وکیل

در صورتی که فردی را به عنوان وکیل معرفی نموده اید. با ارئه این  متن لایحه اعلام عزل وکیل می توانید وی را عزل نموده و به اطلاع دادگاه برسانید که خود یا وکیل دیگری کارها را ادامه می دهد.

اشــتـــراک گــــذاری

38,000ریال
کد محصول product_385

یک نمونه شکایت ممانعت از حق

در صورتی که دارای حق ارتفاقی(حق المجرا حق العبور...) نسبت به ملکی بوده ولی صاحب آن ملک نمی گذارد که شما از حق خود استفاده کنید. این یک نمونه شکایت ممانعت از حق می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

24,000ریال
کد محصول product_384

یک نمونه شکایت مزاحمت از حق

درصورتی که شما صاحب ملکی بوده و فردی با مزاحمت نمی گذارد که از ملک خود استفاده کنید. این یک نمونه شکایت مزاحمت از حق می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

24,000ریال
کد محصول product_383

دادخواست مهر و موم ترکه از طرف طلبکار با حکم قطعی (شورای حل اختلاف)

در صورتی که از فردی که فوت نموده طلبکار بوده و می خواهید تا به حق خود دست بیابید. این دادخواست مهر و موم ترکه از طرف طلبکار با حکم قطعی (شورای حل اختلاف) می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

24,000ریال
کد محصول product_382

دادخواست مطالبه وجه سند عادی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

در صورتی که شما از فردی با داشتن رسیدی طلبکار بوده و می خواهید تا به پول خود برسید. این دادخواست مطالبه وجه سند عادی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف) می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

24,000ریال
کد محصول product_381

دادخواست مطالبه وجه چک از شرکت ها کارخانجات بصورت تضامنی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

در صورتی که از شرکتی چک دارید وفردی نیز پشت چک را امضاء و مبلغ را تایید نموده  با مراجعه به بانک و گرفتن گواهی عدم پرداخت می خواهید تا از آن شرکت یا کارخانه و آن شخص وجه چک خود را دریافت کنید. این دادخواست مطالبه وجه چک از شرکت ها کارخانجات بصورت تضامنی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف) می تواند مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

24,000ریال
کد محصول product_380

دادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده_موضوع معامله مستحق للغیر(شورای حل اختلاف)

در صورتی که در معامله ای شما خریدار بوده اید و تمام مبلغ معامله را پرداخته و بعد از آن متوجه می شوید که مورد معامله مال شخص دیگری بوده و فروشنده حق گرفتن مبلغ معامله نداشته . با ارائه این دادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده_موضوع معامله مستحق للغیر(شورای حل اختلاف) 1-  مطالبه وجه ثمن معامله 2- پرداخت هزینه های جاری قرارداد 3- تامین خواسته  4 - پرداخت کلیه خسارات قانونی را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

24,000ریال
کد محصول product_378

یک نمونه دادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده (موضوع معامله مستحق للغیر)

در صورتی که در معامله ای شما خریدار بوده اید و تمام مبلغ معامله را پرداخته و بعد از آن متوجه می شوید که مورد معامله مال شخص دیگری بوده و فروشنده حق گرفتن مبلغ معامله نداشته. با ارائه این یک نمونه دادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده (موضوع معامله مستحق للغیر)1- مطالبه وجه ثمن معامله 2- پرداخت هزینه های جاری قرارداد 3- تامین خواسته  4- پرداخت کلیه خسارات قانونی را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

24,000ریال
کد محصول product_378

یک نمونه دادخواست مطالبه وجه برات با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

در صورتی از شخصی به موجب برات طلبکار بوده و درخواست نیز داده اید . این یک نمونه دادخواست مطالبه وجه برات با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف) می تواند در گرفتن 1-مطالبه وجه برات 2- خسارت تاخیر تادیه 3-تامین خواسته 4-پرداخت کلیه خسارات قانونی مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

24,000ریال
کد محصول product_377

یک نمونه دادخواست مطالبه وجه با مستندات و مدارک با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

در صورتی که از شخصی طلبکار بوده و آن فرد حاضر به پرداخت طلب نمی باشد این یک نمونه دادخواست مطالبه وجه با مستندات و مدارک با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف) 1- تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .............. 2- صدور قرار تامین خواسته 3- پرداخت کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی به شما کمک کند.

اشــتـــراک گــــذاری

24,000ریال
کد محصول product_376

یک نمونه دادخواست مطالبه خرجی(نفقه) معوقه ایام زوجیت با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

در صورتی که شوهر شما بدون دلیل شرعی و قانونی ازدادن خرجی به شما خودداری می کند و نیز می خواهید که نفقه شما را دادگاه معین کند. این یک نمونه دادخواست مطالبه خرجی(نفقه) معوقه ایام زوجیت با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف) می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

24,000ریال
کد محصول product_375

یک نمونه دادخواست مطالبه مهریه با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

در صورتی که بخواهید مهریه خودرا بگیرید و همچنین الزام شوهر  به پرداخت كليه خسارات قانوني، هزينه دادرسي و حق الوکاله وکیل . اینیک نمونه دادخواست مطالبه مهریه با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف) می تواند مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

24,000ریال
کد محصول product_374

یک نمونه دادخواست مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از تجاوز وکیل از اختیارات

در صورتی که شما وکالتی به شخصی داده وآن فرد از اختیارات خود فرا تر رفته و موجب خسارات شده. این یک نمونه دادخواست مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از تجاوز وکیل از اختیارات می تواند در 1- مطالبه خسارت 2- دستور موقت 3-پرداخت کلیه خسارات قانونی مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

24,000ریال
کد محصول product_373

یک نمونه دادخواست مطالبه خسارات و ضرر و زیان از طرف وکیل به خاطر عزل

در صورتی که وکالتی به شما داده شده و طرف مقابل شما تعهد نموده که از حق عزی استفاده نکند ولی ایشان شما را منعزل نموده است و خسارتی به رسیده است. این یک نمونه دادخواست مطالبه خسارات و ضرر و زیان از طرف وکیل به خاطر عزل می تواتد برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

24,000ریال
کد محصول product_372

یک نمونه دادخواست مطالبه اجور معوق ( اجاره عقب مانده )

در صورتی که مستاجر شما از دادن اجاره بها خودداری می کند و جند ماه اجاره نداده . با ارائه یک نمونه دادخواست مطالبه اجور معوق ( اجاره عقب مانده ) می توانید حکم به پرداخت اجاره بهای عقب افتاده را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

45,000ریال
کد محصول product_371

یک نمونه دادخواست مطالبه اجور معوق(اجاره عقب مانده) و تخلیه مورد اجاره به علت انقضاء مدت

در صورتی مستاجر شما تعدادی از اجاره بهای را نپرداخته و نیز بعد پایان قراداد اجاره حاضر به تخلیه ملک شما نبوده. این یک نمونه دادخواست مطالبه اجور معوق(اجاره عقب مانده) و تخلیه مورد اجاره به علت انقضاء مدت می تواند مستاجر را مجبور به پرداخت اجاره بهای معوقه و نیز حکم به تخلیه ملک خود را بگیرد.

اشــتـــراک گــــذاری

24,000ریال
کد محصول product_370

دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مورد اجاره

در صورتی که ملکی  را به اجاره شخصی داده و بعد از پایان مدت اجاره هنوز آن ملک در تصرف ایشان هست و نیز با وجود اینکه که قراردادی بین شما بسته نشده ولی وی از دادن اجاره به شما خودداری می کند. با ارائه این دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مورد اجاره می توانید بهای اجاره زمانی را که ملک شما در تصرف وی بعد پایان اجاره بوده را حتی یک روز را مطالبه کنید و بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

24,000ریال
کد محصول product_369

یک نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع(ملک خریداری شده)

در صورتی که شما ملکی را از فردی خریداری نموده ولی فروشنده آن ملک را به شما تحویل نمی دهد. با ارائه این یک نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع(ملک خریداری شده) می توانید منافع حاصل از ملک از زمان خرید شما تاکنون را از وی مطالبه و نیز ملک را به شما تسلیم کند.

اشــتـــراک گــــذاری

24,000ریال
کد محصول product_368

یک نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده

در صورتی که شما کالک خانه یا آپارتمان و یا مغازه ای بوده و فردی به صورت غاصبانه ملک شما را تصرف نموده است. با ارائه این یک نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده می توانید آن غاصب را از ملک خود بیرون کنید.

اشــتـــراک گــــذاری

24,000ریال
کد محصول product_367

لایحه اعتراضی به هیات حل اختلاف اداره کار کارگر و کارفرما(از طرف کارگر)

در صورتی که کارگر بوده و بخواهید لایحه ای به هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما بدهید از مفهموم مخالف این متن که مخصوص کارفرما بوده استفاده کنید تا برگ برنده در دستان شما باشد و یک قدم از کارفرما جلوتر باشید. این لایحه اعتراضی به هیات حل اختلاف اداره کار کارگر و کارفرما(از طرف کارگر) می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

50,000ریال
کد محصول product_366

نمونه دادخواست اعتراض به عملیات ثبتی

اگر فردی مقداری از ملک شما را درمحدوده ملك خود معرفي و اقدام به ثبت و اخذ سند مالكيت نموده است . با ارائه این نمونه دادخواست اعتراض به عملیات ثبتی می توان حكم به محكوميت خواندگان به ابطال سند مالكيت پلاك مذكور به انضمام كليه خسارات و هزينه هاي دادرسي را بگیرید و اگر عمل ان فرد دارای شرایطی باشد می توان تخت عنوان کلاهبرداری نیز شکایت کنید.

اشــتـــراک گــــذاری

48,000ریال
کد محصول product_365

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن از مورد معامله

علی رغم اینکه به عنوان خریدار به تعهدات خود عمل کرده اید ولی متاسفانه خوانده (فروشنده)از ایفای تعهدات خود امتناع ورزیده و ملک مزبور را در رهن  می باشد . این نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن از مورد معامله می تواند مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

14,000ریال
کد محصول product_364

نمونه دادخواست رفع مهرو موم ترکه به دلیل توافق با وراث (شورای حل اختلاف)

در صورتی که در تقسیم مال به جا مانده از مرحوم با یک یا چند نفر از وراث بر سر نحوه تقسیم ترکه دچار مشکل شده و آنان حکم به مهرو موم و توقیفآت اموال گرفته اند و اکنون با یکدیگر سازش نموده اید. این نمونه دادخواست رفع مهرو موم ترکه به دلیل توافق با وراث (شورای حل اختلاف) می تواند مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

14,000ریال
کد محصول product_363

نمونه لایحه اعتراض به هیات حل اختلاف اداره کار کارگر و کارفرما (از طرف کارفرما)

 در صورتی که کارفرما هستید وبخواهید به رای هیت تشخیص اداره  کار اعتراض نمایید این نمونه لایحه اعتراض به هیات حل اختلاف اداره کار کارگر و کارفرما (از طرف کارفرما) مثمر ثمر خواهد بود.

اشــتـــراک گــــذاری

50,000ریال
کد محصول product_362

نمونه دادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با موصی له (شورای حل اختلاف)

در صورتی که ترکه(اموال به جا مانده از میت)توسط شخصی که وصیت به نفع اوشده (موصی له) است توقیف و مهرو موم شده است برای آزاد کردن آن اموال این نمونه دادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با موصی له (شورای حل اختلاف)می تواند مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

14,000ریال
کد محصول product_361

نمونه شکوائیه شکایت ازهمسر (زن یا شوهر)به جرم توهین و فحاشی

درصورتی که همسر شما با به کار گیری  الفاظ رکیک و ناپسند در ملا عام به شما و خانواده محترم توهین و فحاشی کرده اند. با ارائه این نمونه شکوائیه شکایت ازهمسر (زن یا شوهر)به جرم توهین و فحاشی می توانید تعقیب و مجازات ایشان درخواست کنید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_360

نمونه دادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با طلبکار دارای سند رسمی (شورای حل اختلاف)

در صورتی که فردی از مورث(کسی که شما از او ارث می برید) شما با داشتن سندی طلبکار بوده و ترکه مرحوم را مهرو موم و توقیف نموده است این نمونه دادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با طلبکار دارای سند رسمی (شورای حل اختلاف) در رفع مشکل شما می تواند مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_359

نمونه دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي و انتقال پلاك ثبتي به انضمام كليه خسارات قانوني

در صورتی که شما ملکی را خریداری نموده و به کلیه تعهدات خود عمل کرده اید ولی فروشنده حاضر به تسلیم ملک و تنظیم سند رسمی نمی باشد . این نمونه دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي و انتقال پلاك ثبتي به انضمام كليه خسارات قانوني می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_358

نمونه فرم احضار(گواهان) شاهد در دعوای حقوقی

در صورتی که دادگاه از شما بخواهد که شاهد(گواه) خود را معرفی و احضار کنید . این نمونه فرم احضار(گواهان) شاهد در دعوای حقوقی می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

20,000ریال
کد محصول product_357

نمونه متن استشهاد اعسار و قسط بندی مهریه

در پرونده های مطالبه مهریه ، که مهریه آن به صورت سکه می باشد ، چنانچه زوجه ، محکوم به پرداخت مهریه شده باشد و توان پرداخت آن را به طور یک جا و یک دفعه نداشته باشد می بایست در مهلت مقرر دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را به همراه سایر مدارک و استشهادیه مربوطه که تکمیل شده باشد را تقدیم نماید ،این نمونه متن استشهاد اعسار و قسط بندی مهریه می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

20,000ریال
کد محصول product_356

نمونه لایحه استعفای وکیل و عدم اطلاع آن توسط دستگاه قضایی به موکل(مرحله تجدیدنظر)

در صورتی که وکیلی درمهلت قانونی استعفای خود را اعلام نموده ولی دستگاه قضایی متوقف نمودن دادرسی و صدور اخطار رفع نقص را به موکل اعلام نکرده و در جلسه ای نیز حکم به ضرر شما صادر شده است . این نمونه لایحه استعفای وکیل و عدم اطلاع آن توسط دستگاه قضایی به موکل(مرحله تجدیدنظر) در مخدوش نمودن حکم بدوی می تواند مثمر ثمر باشد

اشــتـــراک گــــذاری

24,000ریال
کد محصول product_355

نمونه لایحه دفاع از حقوق موکل

در صورتی که شما محکوم به تحمل حبس شده اید و بعضی از شاکی ها رضایت داده و مابقی نداده اند و اکنون بعد از صدور رای آنها نیز رضایت داده اند این نمونه لایحه دفاع از حقوق موکل می تواند تخفیف مجازات حبس شما را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

28,000ریال
کد محصول product_354

نمونه لایحه دفاع ازحقوق شوهر

درصورتی که همسر شما بدون دلیل خانه را ترک کرده و در دادگاه بدوی حکم به تمکین گرفته اید و اکنون در مرحله تجدید نظر می باشید. این نمونه لایحه دفاع ازحقوق شوهر می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

28,000ریال
کد محصول product_353

نمونه لایحه تقدیم رضایت شاکی و گرفتن تخفیف مجازات برای متهم

در صورتی که متحمل حبس شده اید و یا اینکه مقداری از حبس را تحمل نموده اید و شاکی شما اعلام رضایت نموده است

با ارائه این نمونه لایحه تقدیم رضایت شاکی و گرفتن تخفیف مجازات برای متهم می توان حکم به تخفیف مجازات بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

28,000ریال
کد محصول product_352

نمونه لایحه سهل انگاری وکیل (در تنظیم قرار داد وکالت با شما)

در صورتی که وکیل شما قرارداد وکالت خود را با شما به طور کامل تنظیم ننموده و دارای نقایصی نیز می باشد که موجب ضرر به شما شده است برای دفاع از حق خود این نمونه لایحه سهل انگاری وکیل (در تنظیم قرار داد وکالت با شما) می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

30,000ریال
کد محصول product_350

نمونه لایحه نقض دادنامه بدوی و صدور رای در مرحله تجدید نظر(چک)

در صورتی که در دادگاه بدوی(اولیه) شما محکوم به پرداخت چکی شده اید که آن چک به عنوان تضمین داده شده است

این نمونه لایحه نقض دادنامه بدوی و صدور رای در مرحله تجدید نظر(چک) می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

28,000ریال
کد محصول product_349

نمونه لایحه درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

در مرحله اجرای حکم پرونده های مطالبه وجه ، چنانچه محکوم علیه (بدهکار) از پرداخت بدهی خود استنکاف کند و مالی از او برای توقیف یافت نشود ، محکوم له (طلبکار) می تواند درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب بدهکار را بنماید ، برای این منظور می توان از نمونه لایحه درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استفاده نمود

اشــتـــراک گــــذاری

48,000ریال
کد محصول product_500

نمونه لایحه استرداد دادخواست (2)

در مواردی که لازم است دادخواست مسترد شود ، خواهان می بایست تا اولین جلسه رسیدگی ، دادخواست خود را استرداد نماید که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود ، برای تقاضای استرداد دادخواست این نمونه لایحه استرداد دادخواست (2)  می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_329

نمونه لایحه استرداد درخواست

در صورتی که بخواهید از دعوایی به کلی صرف نظر کنید و دعوی را مسترد نمایید. با ارائه این نمونه لایحه استرداد درخواست می توانید دستورات مقتضی مبنی بر مختومه شدن پرونده را درخواست کنید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_346

نمونه لایحه اعتراض به قرار تامین کیفری وثیقه

در صورتی که در پرونده ای شاکی شما اعلام رضایت نموده و دادگاه قرار وثیقه ای زیاد برای شما تعیین نموده است . با ارائه این نمونه لایحه اعتراض به قرار تامین کیفری وثیقه می توان بدین وسیله به قرار وثیقه صادره اعتراض خود را اعلام و خواستار صدور قرار کفالت رابگیرید.

 

اشــتـــراک گــــذاری

28,000ریال
کد محصول product_345

نمونه لایحه صدور اجراییه

در صورتی که در پرونده ای رای صادر شده برای اجرای رای می بایست تقاضای صدور اجراییه بدهید تقاضا و یا درخواست صدور برگ اجرائیه زمانی به دادگاه تقدیم می شود که حکم دادگاه قطعی شده باشد ، در موضوعاتی که اجرای حکم نیاز به صدور برگ اجرائیه دارد مانند مطالبه وجه ، الزام به تمکین و سایر موضوعات ، چنانچه تقاضای صدور برگ اجرائیه نشود و برگ اجرائیه صادر نشود ، حکم دادگاه قابل اجرا نخواهد بود.

اشــتـــراک گــــذاری

28,000ریال
کد محصول product_344

نمونه لایحه معرفی داور و قبول داوری در پرونده طلاق

در مواردی که در دادگاه خانواده پرونده طلاق مطرح شده است و از سوی دادگاه امر به داوری می شود ، دادگاه از طرفین می خواهد که داور خود را معرفی کنند ، پس از انتخاب داور ، هر یک از زوجین می بایست داور خود را به دادگاه معرفی و داور نیز می بایست قبولی داوری را به دادگاه اعلام نماید ،از این نمونه لایحه معرفی داور و قبولی داوری که هریک از زوج و زوجه می توانند بر حسب مورد از آن برای معرفی داور خود و همچنین قبول داوری استفاده نمایند .

اشــتـــراک گــــذاری

18,000ریال
کد محصول product_343

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سندرسمی

در صورتی که ملکی را خریداری نموده و فروشنده در مهلت معین شده آن ملک را بنام شما نمی کند با ارائه این نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سندرسمی می توان تقاضای رد دعوای مالک و تقاضای محکومیت نامبره به الزام تنظیم سند رسمی با حضور در دفترخانه اسناد رسمی   اعلام مالکیت را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

 

48,000ریال
کد محصول product_342

نمونه لایحه اسقاط حق تجدیدنظر خواهی(گرفتن حداکثرتخفیف مجازات)

در صورتی که قصد تجدی نظر خواهی ندارید و می خواهید تا از حداکثر تخفیف مجازات بهره ببرید این نمونه لایحه اسقاط حق تجدیدنظر خواهی(گرفتن حداکثرتخفیف مجازات)می تواند مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

48,000ریال
کد محصول product_341

نمونه لایحه درخواست صدور برگ اجرائیه (در صورتیکه رأی دادگاه حضوری باشد)

تقاضا و یا درخواست صدور برگ اجرائیه زمانی به دادگاه تقدیم می شود که حکم دادگاه قطعی شده باشد ، در موضوعاتی که اجرای حکم نیاز به صدور برگ اجرائیه دارد مانند مطالبه وجه ، الزام به تمکین و سایر موضوعات ، چنانچه تقاضای صدور برگ اجرائیه نشود و برگ اجرائیه صادر نشود ، حکم دادگاه قابل اجرا نخواهد بود . این نمونه لایحه درخواست صدور برگ اجرائیه (در صورتیکه رأی دادگاه حضوری باشد) ، برای شما مثمر ثمر می باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

28,000ریال
کد محصول product_340

نمونه لایحه درخواست صدور اجرائیه (در صورتیکه رأی دادگاه غیابی بوده و خوانده مجهول المکان باشد)

در پرونده هایی که اجرای آن نیاز به صدور برگ اجرائیه دارد و حکم دادگاه غیابی باشد ، پس از قطعی شدن حکم دادگاه و به منظور اجرای حکم دادگاه می بایست از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای صدور برگ اجرائیه شود ، این نمونه لایحه درخواست صدور اجرائیه (در صورتیکه رأی دادگاه غیابی بوده و خوانده مجهول المکان باشد)، برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

18,000ریال
کد محصول product_339

نمونه لایحه درخواست صدور قرار تأمین خواسته در پرونده کیفری

در مرحله دادسرا و در پرونده های کیفری که موجب ضرر و زیان به شاکی شده است ، شاکی می تواند تقاضای صدور تأمین خواسته کیفری و توقیف اموال متهم را  بخواهد و اگر این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد ، قرار تأمین خواسته صادر خواهد شد نمونه لایحه درخواست صدور قرار تأمین خواسته در پرونده کیفری می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

18,000ریال
کد محصول product_338

نمونه لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب جرم توهین و تهدید (زن و شوهری)

در صورتی که همسر شما با به کار بردن الفاظ زشت و شما را نیز تهدید کرده است و دادگاه قرار منع تعقیب صادر کرده و اکنون شما بیم خطر جانی و مالی برای خود و اعضای خانواده خود دارید . این نمونه لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب جرم توهین و تهدید (زن و شوهری) می تواند مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

48,000ریال
کد محصول product_337

نمونه لایحه دفاعیه چک تجدید نظر (اشتباه از کارشناس )

در صورتی که در مرحله تجدید نظر هستید وکارشناس  شما را به اشتباه فردی مدیون معرفی کرده است این نمونه لایحه دفاعیه چک تجدید نظر (اشتباه از کارشناس ) می تواند مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

18,000ریال
کد محصول product_336

نمونه لایحه مجهول المکان اعلام نمودن خوانده

درصورتیکه خوانده در نشانی اعلامی در دادخواست شناخته نشود و یا از آنجا نقل مکان نموده باشد ، خواهان می بایست نشانی دیگری از خوانده را به دادگاه اعلام نماید ، چنانچه آدرس دیگری از خوانده ندارید و خوانده مجهول المکان می باشد ، می بایست خوانده را مجهول المکان اعلام نموده و تقاضا نمایید که اوراق قضایی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ گردد که در این صورت می توانید از نمونه لایحه مجهول المکان اعلام نمودن خوانده  استفاده نماید.

اشــتـــراک گــــذاری

18,000ریال
کد محصول product_335

نمونه لایحه ای برای مطالبه مبلغ چک

این نمونه لایحه ای برای مطالبه مبلغ چک لایحه ای است که می توانید برای مطالبه مبلغ چک در تمام پرونده ها مورد استفاده قرار دهید.

اشــتـــراک گــــذاری

48,000ریال
کد محصول product_334

نمونه لایحه اعلام نشانی خوانده

درصورتیکه خوانده در نشانی اعلامی در دادخواست شناخته نشود و یا از آنجا نقل مکان نموده باشد ، خواهان می بایست نشانی دیگری از خوانده را به دادگاه اعلام نماید ، چنانچه خوانده مجهول المکان نباشد و آدرس دیگری از خوانده داشته باشید می بایست آدرس جدید را به دادگاه اعلام نماید که در این صورت می توانید ازنمونه لایحه اعلام نشانی خوانده استفاده نماید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_333

نمونه لایحه دفاعیه در خصوص میزان خلوص مواد مخدر

در صورتی که در پرونده مواد مخدر محکوم به حبس شده اید و می خواهید که محکومیت خود را کمتر کنید این نمونه لایحه دفاعیه در خصوص میزان خلوص مواد مخدر می تواندبرای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

48,000ریال
کد محصول product_332

نمونه لایحه رفع توقیف از خودرو در پارکینگ

در صورتی که اتومبیلی که به سرقت رفته ویا در دست راننده بوده به علت حمل مواد مخدر توقیف شده است و شما مالک اتومبیل بوده با ارائه این نمونه لایحه رفع توقیف از خودرو در پارکینگ می توان حکم به رفع توقیف از اتومبیل را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

48,000ریال
کد محصول product_331

نمونه متن و فرم استشهادیه اعسار و تقسیط محکوم به پرداخت وجه

در پرونده های مطالبه وجه ، چنانچه محکوم علیه (بدهکار) ، محکوم به پرداخت وجه شده باشد و توان پرداخت آن را به طور یک جا و یک دفعه نداشته باشد می بایست در مهلت مقرر دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به را به همراه سایر مدارک و استشهادیه مربوطه که تکمیل شده باشد را تقدیم نماید ، در نمونه متن و فرم استشهادیه اعسار و تقسیط محکوم به پرداخت وجه آورده شده است .

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_330

نمونه لایحه دفاعیه زوجه در مرحله تجدیدنظر پرونده مهریه-جهت عدم تقسیط مهریه

در صورتی که در پرونده ای شوهر شما حکم به تقسط مهریه گرفته و شما می خواهید مهریه را یکجا بگیرید با ارائه این نمونه لایحه دفاعیه زوجه در مرحله تجدیدنظر پرونده مهریه-جهت عدم تقسیط مهریه می توان تقاضای نقض دادنامه و صدور حکم به پرداخت مهریه را بصورت دفعه واحده را  بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

 

28,000ریال
کد محصول product_328

نمونه استشهادیه محلی برای اعسار و تقسیط مهریه

در پرونده های مطالبه مهریه ، که مهریه آن به صورت سکه یا غیره می باشد ، چنانچه زوجه ، محکوم به پرداخت مهریه شده باشد و توان پرداخت آن را به طور یک جا و یک دفعه نداشته باشد می بایست در مهلت مقرر دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را به همراه سایر مدارک و استشهادیه مربوطه که تکمیل شده باشد را تقدیم نماید ، از نمونه استشهادیه محلی برای اعسار و تقسیط مهریه استفاده شده است .

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_328

نمونه متن و فرم لایحه مطالعه پرونده

برای مطالعه پرونده در دادگاه ، می توانید از این نمونه متن و فرم لایحه مطالعه پرونده استفاده نمایید.

اشــتـــراک گــــذاری

 

10,000ریال
کد محصول product_327

نمونه لایحه درخواست ترک تعقیب متهم

در جرائم قابل گذشت ، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست ، درخواست ترک تعقیب کند ، در این صورت قرار ترک تعقیب صادر خواهد شد ، برای تقاضای ترک تعقیب می توانید از نمونه لایحه درخواست ترک تعقیب متهم استفاده نمایید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_326

نمونه لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده

چنانچه نیاز به دریافت کپی از اوراق پرونده را دارید می توانید از نمونه لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده استفاده کنید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_325

درخواست اعطای مرخصی به زندانی

در صورتی که شما یک زندانی بوده و مقداری از حبس را تحمل نموده اید و می خواهید که مابقی ازحبس خود را بیرون از زندان بگذرانید. برای گرفتن مرخصی این نمونه درخواست اعطای مرخصی به زندانی به شما پیشنهاد می شود.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_323

نمونه متن دادخواست تعدیل(اضافه کردن) اقساط مهریه

در صورتی که محکوم به پرداخت مهریه به صورت ماهیانه سکه شده اید و الان نیز توان پرداخت این مقدار سکه در ماه را ندارید . این نمونه متن دادخواست تعدیل(اضافه کردن) اقساط مهریه به شما پیشنهاد میشود.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_322

نمونه لایحه دفاعیه دادخواست مطالبه مهریه

در صورتی که محکوم به پرداخت مهریه شده اید و توان پرداخت آنرا ندارید این نمونه لایحه دفاعیه دادخواست مطالبه مهریه می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

 

18,000ریال
کد محصول product_321

نمونه متن شکایت نشر اکاذیب برعلیه متصدیان امور مهم مملکتی

در صورتی که شخصی دارای مقام بالای در دولت باشد برای لطمه زدن به حیثیت شما مطالب کذبی را به شما نسبت داده . با ارائه این نمونه متن شکایت نشر اکاذیب برعلیه متصدیان امور مهم مملکتی می توان تعقیب و مجازات متهم و همچنین اعاده حیثیت خود را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

30,000ریال
کد محصول product_320

نمونه متن شکایت عدم انجام آزمایش دستگاهها قبل از بهره برداری از آن

در صورتی که مالک کارگاه و یا شرکتی بوده و فردی مسئول آزمایش دستگاه ها قبل از استفاده بوده واز عمل خویش کوتاهی نموده و موجب خسارت جانی و مالی شده است . با ارائه این نمونه متن شکایت عدم انجام آزمایش دستگاهها قبل از بهره برداری از آن می توان تعقیب و مجازات ایشان به اتهام عدم انجام آزمایش لازم بر روی دستگاه های که آزمایش آنها قبل از بهره برداری ضروری است را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

 

30,000ریال
کد محصول product_319

نمونه متن شکایت آلوده کردن رودخانه با مواد سمی

در صورتی که شخصی یا کارخانه مواد مسموم کننده و فاضلاب شرکت خود که غیر بهداشتی بوده و در رودخانه تخلیه نموده و موجب آلوده نمودن آب رودخانه و ضرر رساندن به مردم و محیط زیست شده با ارائه این نمونه متن شکایت آلوده کردن رودخانه با مواد سمی می توان تعقیب و مجازات ایشان به اتهام آلوده کردن رودخانه با مواد مسموم کننده و از بین بردن آبزیان را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

30,000ریال
کد محصول product_318

نمونه متن شکایت خیانت در امانت مشاهده کامل در موبایل و تبلت

در صورتی که شما وسایل خود را به شخصی داده تا برای شمابه فروش برساند ولی وی از وسایل شما(موبایل) استفاده نموده است باارائه این نمونه متن شکایت خیانت در امانت مشاهده کامل در موبایل و تبلت می توان تعقیب و مجازات ایشان به اتهام خیانت در امانت را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

30,000ریال
کد محصول product_317

نمونه متن لایحه حقوقی تجدید نظر خواهی رد ادعای اعسار

در صورتی که در مرحله تجدید نظر هستید و طرف شما به ظاهر ادعای اعسار کرده و حکم به اعسار نیز گرفته و می خواهد به صورت قسطی و ماهیانه با دادن مبلغ ناچیز ادای طلب کند. این نمونه متن لایحه حقوقی تجدید نظر خواهی رد ادعای اعسار می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

 

30,000ریال
کد محصول product_316

نمونه لایحه حقوقی اعتراضی بیمه

این نمونه لایحه حقوقی اعتراضی بیمه برای صاحبان گارگاهها و شرکتها می تواند مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

30,000ریال
کد محصول product_315

نمونه لایحه دفاعیه برای رد ادعای اعسار (ناتوانی)

در صورتی که در پرونده ای طرف مقابل شما حکم به اعسار(ناتوانی) از پرداخت گرفته باشد .

این نمونه لایحه دفاعیه برای رد ادعای اعسار (ناتوانی) می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

30,000ریال
کد محصول product_314

نمونه لایحه دفاعیه برای رد ادعای اعسارمهریه (ناتوانی در پرداخت مهریه)

در صورتی که برای دریافت مهریه مراجعه کرده و شوهر شما حکم به اعسار از پرداخت مهریه گرفته با این نمونه لایحه دفاعیه برای رد ادعای اعسارمهریه (ناتوانی در پرداخت مهریه) می توان ادعای اعسار شوهر سابق خود را رد نموده و مهریه را تمام و کمال و به صورت یکجا دریافت نمایید.

اشــتـــراک گــــذاری

45,000ریال
کد محصول product_313

نمونه متن لایحه دفاعیه الزام به تسلیم مبیع (وسیله نقلیه )

در صورتی که شما خودروی را خریداری نموده و فروشنده در زمان مقرر خودرو را به شما تحویل نداده این نمونه متن لایحه دفاعیه الزام به تسلیم مبیع (وسیله نقلیه ) می تواند در گرفتن پولی که شما به فروشنده داده و نیز حکم به الزام و تسلیم مورد معامله را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

45,000ریال
کد محصول product_312

نمونه متن حقوقی درخواست واخواهی از رای غیابی

در صورتی که در پرونده ای که بر علیه شما به جریان است و شما اصلا اطلاعی یا مخصوصا بی توجهی در خصوص حضور در مراحل رسیدگی کرده اید و یا لایحه ای نفرستاده الان نیز حکم غیابی صادر شده است.

این نمونه متن حقوقی درخواست واخواهی از رای غیابی برای شما مثمر ثمر خواهد بود.

اشــتـــراک گــــذاری

45,000ریال
کد محصول product_311

نمونه لایحه دفاعیه از جرم سرقت در مرحله دادگاه تجدید نظر

در صورتی که در پرونده سرقت به حبس محکوم شده و در مرحله تجدید نظر هستید این نمونه لایحه دفاعیه از جرم سرقت در مرحله دادگاه تجدید نظر می تواند برای شما مثمر ثمر باشد و حکم به برائت خود بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

 

45,000ریال
کد محصول product_310

نمونه لایحه دفاعیه متهم در پرونده جعل و استفاده از سند مجعول

در صورتی که به عنوان اتهام جعل و استفاده از سند مجعول در مقام متهم باشید این نمونه لایحه دفاعیه متهم در پرونده جعل و استفاده از سند مجعول می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

 

45,000ریال
کد محصول product_309

نمونه لایحه متهم قاچاق مواد مخدری جهت گرفتن حداکثر تخفیف قانونی

در صورتی که به هر دلیلی به اتهام قاچاق یا نگهداری مواد مخدر محکوم به زندان شده یا خواهید شد.

این نمونه لایحه متهم قاچاق مواد مخدری جهت گرفتن حداکثر تخفیف قانونی می تواند کمک موثری به شما برای تخفیف مجازات نماید.

اشــتـــراک گــــذاری

45,000ریال
کد محصول product_308

نمونه متن لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر)

در صورتی که شما در پرونده مواد مخدر در مقام متهم بوده باشید.

این نمونه متن لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر) می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

45,000ریال
کد محصول product_307

نمونه متن لایحه دفاعیه و رفع مزاحمت شوهر سابق در حضانت فرزند

در صورتی که شما مادر فرزندی بوده و دادگاه حضانت فرزند(کودک) را به شما داده است و شوهری که از او طلاق گرفته اید سعی در مزاحمت در نگهداری فرزند(کودک) شما را دارد .

این نمونه متن لایحه دفاعیه و رفع مزاحمت شوهر سابق در حضانت فرزند می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

45,000ریال
کد محصول product_306

نمونه متن لایحه خیانت در امانت

در صورتی که در پرونده خیانت در امانت در مقام متهم می باشید.

این نمونه متن لایحه خیانت در امانت می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

45,000ریال
کد محصول product_305

نمونه متن لایحه دفاع در مورد بزه (جرم) کلاهبرداری

در صورتی که در پرونده جرم کلاهبرداری شما در مقام خوانده هستید.

این نمونه متن لایحه دفاع در مورد بزه (جرم) کلاهبرداری می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

 

45,000ریال
کد محصول product_304

نمونه متن لایحه مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس

در صورتی که شما در مقام خواهان در پرونده ای که فردی چکی را ظهرنویسی(پشت نویسی) کرده و آن چک پاس نشده است باشید .

با ارائه این نمونه متن لایحه مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس می توان تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته با کلیه خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی گرفت.

اشــتـــراک گــــذاری

45,000ریال
کد محصول product_303

نمونه متن لایحه مطالبه مبلغ چک حقوقی و کیفری

در صورتی که شما وکیل شرکتی .... بوده و خواستار مطالبه وجه چک هستید.

با ارائه این نمونه متن لایحه مطالبه مبلغ چک حقوقی و کیفری می توانیدحکم به گرفتن اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی درحق موکل ( خواهان )خود بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

50,000ریال
کد محصول product_189

نمونه متن لايحه دفاعي در پرونده تصرف عدواني- دفاعيات متهم

در صورتی که شما وکیل در پرونده ای بوده و متأسفانه داديار محترم  اقدام به صدور قرار مجرميت عليه متهم نموده است .

با ارائه این نمونه متن لايحه دفاعي در پرونده تصرف عدواني- دفاعيات متهم می توان حکم به برائت موکل خود بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

50,000ریال
کد محصول product_188

نمونه متن لايحه دفاعيه در پرونده مطالبه خسارت و رفع مزاحمت- دفاعيات خوانده

 اگر ديوار ساختمان همسايه به دلايلي ترك برداشته و خسارت ديده اقدام به طرح دعوي عليه همسايه مجاور جهت رفع مزاحمت و مطالبه خسارت وارده نموده است .  كارشناس منتخب دادگاه در نظريه اصداري عليه خوانده نظر داده و منجر به صدور كيفر خواست شده است.

اين نمونه متن لايحه دفاعيه در پرونده مطالبه خسارت و رفع مزاحمت- دفاعيات خوانده جهت دفاع از خوانده تنظيم شده و پس از معاينه محل توسط قاضي پرونده منتهي به صدور حكم برائت خواهد شد.

اشــتـــراک گــــذاری

50,000ریال
کد محصول product_187

نمونه متن لايحه دفاعيه در پرونده ضرب و جرح - دفاعيات متهم

در صورتی که شما وکیل در پرونده ای بوده و موکل شما محکوم به تحمل حبس یا جزای نقدی شده

با ارائه این نمونه متن لايحه دفاعيه در پرونده ضرب و جرح - دفاعيات متهم می توان حکم به برائت موکل خود و یا تقاضای صدور قرار تعلیق مجازات حبس یا..... را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

50,000ریال
کد محصول product_186

نمونه متن لايحه دفاعيه در پرونده ترك انفاق- دفاعيات متهم

در صورتی که وکیل پرونده ای بوده و همسر موکل شما حاضر به تمکین نیست و موکل شما محکوم به حبس و یا جزای نقدی شده است .

با ارائه این نمونه متن لايحه دفاعيه در پرونده ترك انفاق- دفاعيات متهم می توان حکم به برائت موکل خود و نیز تمکین همسر وی را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

50,000ریال
کد محصول product_185

نمونه متن لایحه دفاعیه در پرونده قاچاق(پوشاک لوازم آرایشی......)

در صورتی که شما وکیل فردی بوده و موکل شما به جرم قاچاق دستگیر و اموال وی ضبط شده . با ارائه این نمونه متن لایحه دفاعیه در پرونده قاچاق(پوشاک لوازم آرایشی......) می توان حکم به برائت موکل خود و نیز حکم به آزادی اموال وی را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

50,000ریال
کد محصول product_184

نمونه شکایت قماربازی

در صورتی که در همسایه شما در خانه خود به کار قماربازی مشغول است و موجب سلب امنیت شما و دیگر همسایه ها شده و با سر و صدای زیاد موجب آزار و اذیت شما شده است.

با ارائه این شکواییه نمونه شکایت قماربازی می توان حکم تعقیب و مجازات ایشان به اتهام قمار بازی بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_177

نمونه شکایت شروع به دزدی (سرقت)

در صورتی که افرادی وارد منزل یا حیاط منزل یا مغازه و هرکجا که ملک شما باشد وارد شوند و با همسایگان یا خود شما آنها را مشاهده کنید و با سر و صدای شما آنان از محل متواری شوند عمل انان شروع به سرقت است.

با ارایه این نمونه شکایت شروع به دزدی (سرقت) می توان خواستار تعقیب و مجازات انان به اتهام شروع به سرقت را گرفت.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_176

نمونه شکایت قراردادن کلاشی(گدایی) به عنوان پیشه

در صورتی که فردی با اینکه  علی‌رغم داشتن تمکن مالی، با حضور در معابر اقدام به کلاشی(گدایی) می‌نماید. وی خود را به مردم مسافر معرفی کرده و ادعا می‌کند که کیف پولش را به سرقت برده‌اند و به همین دلیل امکان برگشت به شهر خود را ندارد و با اصرار و سماجت از عابرین پول دریافت می‌کند. حضور ایشان نه تنها در معابر سبب مزاحمت برای بنده و سایر ساکنین شده، بلکه وجود مشتکی‌عنه در منطقه باعث ایجاد ناامنی نیز شده است.

با ارائه این نمونه شکایت قراردادن کلاشی(گدایی) به عنوان پیشه می توان تعقیب و مجازات ایشان به اتهام قراردادن کلاشی(گدائی) به عنوان پیشه خود را گرفته و به سزای اعمالش برسانید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_175

نمونه شکایت عدم تحویل گرفتن شکایت شخص محبوس غیرقانونی

در صورتی که مامورین انتظامی شما را بازداشت نموده و به بازداشتگاه انداخته و بعد از چند ساعتی شما را آزاد نموده و لیکن متوجه این عمل غیر قانونی مامورین شده و قصد شکایت از این عمل آن ها را دارید و نیز آنان از قبول و شنیدن شکایت شما خودداری می کنند.

با ارائه این نمونه شکایت عدم تحویل گرفتن شکایت شخص محبوس غیرقانونی می توان تعقیب و مجازات ایشان به اتهام عدم استماع شکایت شخصی که به طور غیر قانونی حبس شده است را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_174

نمونه شکایت شکار و کشتن حیوانات حفاظت شده بدون مجوز

در صورتی که شما رییس اداره محیط زیست بوده و گزارشی مبنی بر شکار حیوان ممنوع الشکار را دریافت نموده اید

با ارائه این نمونه شکایت شکار و کشتن حیوانات حفاظت شده بدون مجوز می توان حکم به  تعقیب و مجازات ایشان به اتهام شکار/کشتن حیوان وحشی ممنوع الشکار را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_173

نمونه شکایت شکار حیوان وحشی حفاظت شده

در صورتید که شما رییس اداره محیط زیست بوده و گزارشی مبنی بر شکار حیوان ممنوع الشکار را دیافت نموده اید

با ارائه این نمونه شکایت شکار حیوان وحشی حفاظت شده می توان حکم به  تعقیب و مجازات ایشان به اتهام شکار/کشتن حیوان وحشی ممنوع الشکار را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

 

10,000ریال
کد محصول product_172

نمونه شکایت شکار بدون مجوز حیوانات وحشی حفاظت شده

در صورتی که شما رییس اداره حفاظت محیط هستید و فردی متخاصم را که اقدام به  شکار بدون مجوز حیوانات وحشی حفاظت شده کرده است را دسگیر نموده اید.

با ارائه این نمونه شکایت شکار بدون مجوز حیوانات وحشی حفاظت شده می توان حکم به تعقیب و مجازات ایشان به اتهام شکار بدون مجوز حیوانات وحشی حفاظت شده را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

 

10,000ریال
کد محصول product_171

نمونه شکایت شروع به آدم ربایی

در صورتی که شخصی توسط افرادی به زور سوار ماشین کنند و با حضور اهالی محل آن فرد ربوده شده را آزاد کنند اقدام آن افراد شروع به آدم ربایی می باشد و اگر در این حین شخص دچار آسیب نیز بشود.

با ارائه این نمونه شکایت شروع به آدم ربایی می توان حکم به تعقیب و نیز گرفتن دیه از آن افراد گرفت.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_170

نمونه شکایت خشک کردن محصول دیگری

در صورتی که شخصی از طریق مسدود کردن راه آب به ملک شما باعث شده تا تمام محصول ملک شما خشک و خراب شود

با ارائه این نمونه شکایت خشک کردن محصول دیگری می توان به مقدار خسارت وارده به شما را از آن شخص گرفت.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_169

نمونه شکایت ایجاد و دایر کردن قمارخانه

در صورتی که شما با فرد دیگری در ملکی شریک بوده و سهم خود را به ایشان اجاره داده تا راه مشروع و عقلایی استفاده کند ولی او در ظاهر به کار قانونی و در باطن یک قمارخانه به راه انداخته است و در ساعت پایان شب مشغول به عمل بد قماربازی می پردازد.

با ارائه این نمونه شکایت ایجاد و دایر کردن قمارخانه می توانید تعقیب و مجازات ایشان رابه اتهام دایر کردن قمارخانه،درخواست کنید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_168

نمونه شکایت جعل امضاء توسط مستاجر و استفاده از آن

در صورتی که شما ملکی را به اجاره داده و بعد از مدتی ملک خود را تصرف شخص دیگری می بینید و آن فرد مدعی است که ملک را با سند عادی (قول نامه)خریداری کرده و با مشاهده قولنامه متوجه می شویید که مستاجر شما امضای شما را جعل کرده است.

با ارائه این نمونه شکایت جعل امضاء توسط مستاجر و استفاده از آن می توان ملک خود را از تصرف خریدار بیرون آورده و مستاجر را به سزای اعمال خود برسانید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_167

نمونه شکایت تهیه و ساخت مشروبات الکلی

در صورتی که در همسایگی شما شخصی مشغول به نگهداری و تهیه مشروبات الکلی می باشد و موجب بوی بد و ایجاد مزاحمت می کند.

با ارائه این نمونه شکایت تهیه و ساخت مشروبات الکلی می توانید از شر مزاحمت های او راحت شوید.

اشــتـــراک گــــذاری

20,000ریال
کد محصول product_166

نمونه شکایت تهیه و ترویج سکه تقلبی

در صورتی که شما دستگاهی داشته که با سکه های فلزی خدمات ارائه می کرده(تلفن سکه ای و غیرو..) و متوجه غیر عادی بودن بعضی از سکه ها شده باشید و شخصی را شناسایی کرده اید.

با ارائه این نمونه شکایت تهیه و ترویج سکه تقلبی می توان خسارت خود را مطالبه کنید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_165

نمونه شکایت توقیف کردن مراسلات(نامه بسته) اشخاص توسط مامور پست

در صورتی که نامه و دیگر بسته هایی را از طریق پست به شرکت های زیادی می فرستید و متوجه شده اید که بعضی از بسته ها به دست شرکت مقابل نمی رسد و با پیگیری متوجه شده اید که مامور پست آن بسته ها را به آدرس ارسالی تحویل نداده و بهانه های مختلف آنها را توقیف می نموده.

با ارائه این نمونه شکایت توقیف کردن مراسلات(نامه بسته) اشخاص توسط مامور پست می توان به حق خود دست یابید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_164

نمونه شکایت از رباخواری(نزول خواری)

 در صورتی که شما بعلت مشکلات اقتصادی نیازمند پول نقد  شده اید و به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی، از تهیه آن عاجز مانده اید و ناچار به گرفتن پول و دادن سفته ای با مبلغی خیلی بیشتر از مبلغ اصلی شده اید (نزول)

با ارائه این نمونه شکایت از رباخواری(نزول خواری) می توانید تعقیب و مجازات ایشان به اتهام رباخواری درخواست کنید و خسارت وارده به خود را تقاضا کنید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_163

شکواییه تغییر عمدی دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه و استفاده از آن

در صورتی که شما رییس یا کارمند راهنمایی رانندگی می باشید و متوجه شده اید که راننده ای اقدام به دستکاری در سیستم ثبت سرعت مثلا اتوبوس کرده است. و عملا سرعتی بالاتر از آنچه که ثبت شده در دوریین کنترل سرعت مشاهده نموده اید و هم چنین اگر شاگرد راننده اقدام به استفاده از این امر کرده است.

با ارائه این شکواییه تغییر عمدی دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه و استفاده از آن می توانید آن راننده را به سزای عمل خویش برسانید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_162

نمونه شکایت تخریب تاکستان

در صورتی که گله داری دام های خود را به سمت تاکستان شما روانه کرده و خسارت زیادی به تاکستان شما رسانده باشد.

این نمونه شکایت تخریب تاکستان خسارات شما را از آن کله دار می گیرد.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_161

نمونه شکایت پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی

در صورتی که شما که ساختمانی را به صورت پیش فروش از فردی با سند عادی (قولنامه) خریداری نموده و فروشنده موظف شده تا اقدام به تنظیم سند رسمی پیش‌فروش ساختمان مذکور نماید ولی وی از انجام این عمل سر باز میزند.

ایننمونه شکایت پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان می کند.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_160

نمونه شکایت(خوداری) امتناع از دادن طفل به پدرش

در صورتی که که شما آقا هستید و دادگاه حکم به حضانت طفل ( کودک) را به شما داده و خانم شما از تحویل فرزند به شما خودداری می کند.

این نمونه شکایت(خوداری) امتناع از دادن طفل به پدرش می تواند فرزند دلبند شما را از همسر سابق شما گرفته و به آغوش شما بدهد.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_159

نمونه شکایت اعلام افلاس برای فرار از دین توسط مستدعی ثبت

با ارائه این نمونه شکایت اعلام افلاس برای فرار از دین توسط مستدعی ثبت میتوان  تقاضای تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام اعلام افلاس برای فرار از دین به هنگام اجرای حکم گرفت .

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_158

نمونه شکایت استفاده از(پول) اسکناس جعلی

در صورتی که در معامله ای مثلا خودرو شما فروشنده هستید و تمام یا قسمتی از مبلغ مورد معامله به صورت نقد دریافت نموده اید و هنگام مراجعه به بانک متوجه جعلی بودن اسکناس ها می شوید.

با ارائه این نمونه شکایت استفاده از(پول) اسکناس جعلی می توان از خریدار اتومبیل خود شکایت نموده به حق و حقوق خود برسید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_157

نمونه شکایت اخاذی و تظاهر به قدرت نمایی

در صورتی که شما مالک فروشگاهی بوده و چندین نفر  با اسلحه و چاقو... وارد فروشگاه شده و ایجاد رعب و وحشت نموده و از فروشگاه دستبرد نموده باشند.

با ارائه این نمونه شکایت اخاذی و تظاهر به قدرت نمایی می توان حکم به دریافت خسارت وارده و ..... گرفت.

اشــتـــراک گــــذاری

 

10,000ریال
کد محصول product_156

نمونه شکایت(اتش زدن منزل)احراق محل سکونت دیگری

در صورتی که با همسایه ای چندین مرتبه مشاجره داشته اید و شما را تهدید  نموده است و در زمان نبودن در منزل ایشان اقدام به آتش کشیدن محل سکونت شما نموده است.

این نمونه شکایت(اتش زدن منزل)احراق محل سکونت دیگری به شما در رسیدن به خسارت وارده و دستگیری فرد متخاصم کمک می کند.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_155

نمونه شکایت (آتش زدن)احراق محصول کشاورزی

هنگامی که شما با همسایه ای قبلا چندین مرتبه مشاجره داشته و وی شما را تهدید کرده است و نیز همسایه ها آن فرد را قبل از آتش سوزی محصول شما دیده اند.

این نمونه شکایت (آتش زدن)احراق محصول کشاورزی می تواند حق شما را از آن فرد بگیرد.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_154

نمون شکایت(آتش کشیدن شرکت) احراق کارخانه دیگری

هنگامی که شما مالک کارخانه ای بوده و یا وکیل شرکتی بوده و توسط نگهبانان مشاهده شده که یکی از کارکنان شرکت به صورت عمدی و با تهدید از قبل کارخانه را به آتش کشیده است و موجب خسارت های شده.

 با این نمون شکایت(آتش کشیدن شرکت) احراق کارخانه دیگری می توان از دست آن کارگر شکایت نمود

اشــتـــراک گــــذاری

15,000ریال
کد محصول product_153

نمونه شکواییه اتش زدن خودروی متعلق به دیگری

هنگامی که شما وکیل پرونده ای بوده و طلاق موکل خود را از شوهر آن زن گرفته و نیز شوهر با مراجعه به دفتر شما و با فحاشی و تهدید شما را آزرده باشد و با وجود بودن اتومبیل شما در پارکینگ و ضبط دوربین مداربسته آن متخاصم اقدام به آتش زدن اتومبیل شما نموده است.

این نمونه شکواییه اتش زدن خودروی متعلق به دیگری به شما پیشنهاد می گردد.

اشــتـــراک گــــذاری

15,000ریال
کد محصول product_152

نمونه شکایت آتش زدن خودرو

هنگامی که با یکی از همسایه ها طی چندین مرتبه درگیری داشته (به شخص خاصی سو ظن دارید) و هم چنین وی چندین بار شما را تهدید کرده است و اکنون اتومبیل شما دچار آتش سوزی شده است.

با ارائه این نمونه شکایت آتش زدن خودرو می توان از دست آن فرد عارض شد و به سزای اعمالش برسانید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_151

نمونه دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل عیب حادث شده

در صورتی که شما ملکی(خانه مغازه ...) را اجاره داده اید و در آن خرابی پیدا شده که قابلیت استفاده از آن ممکن نمی باشد.

با ارائه این نمونه دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل عیب حادث شده می توان قرداد اجاره را فسخ نموده و به تعمیر ملک رسیدگی کرد تا موجب ضرر جانی و مالی بیشتری نشود.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_150

نمونه دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل عدم پرداخت اجاره بها

هنگامی که شما صاحب ملکی (خانه مغازه ....) بوده و مستاجر شما از پرداخت اجاره بها به شما خودداری می کند

با ارائه این نمونه دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل عدم پرداخت اجاره بها می توانید قراداد اجاره را فسخ و مستاجر را ملزم به پرداخت اجاره بهای گذشته نمود.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_149

دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل تغییر شغل

هنگامی که شما صاحب مغازه ای بوده و ملک خود را به شرط شغل معین اجاره داده اید ولی مستاجر آن مغازه را به شغل دیگری اختصاص داده باشد.

با ارائه این دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل تغییر شغل می توان قرارداد اجاره را فسخ نمود.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_148

دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل تخلف از شروط قراردادی

در صورتی که شما صاحب ملکی بوده وآن ملک را به اجاره و با قردادن شروطی در قرادا اجاره نموده اید ولی مستاجر شما به بعضی از شروط یا تمام آن عمل نکرده و خواستار بیرون کردن آن مستاجر هستید

با ارائه این دادخواست میوانید قرداد را فسخ کنید

10,000ریال
کد محصول product_147

دادخواست مطالبه هزینه های مشترک شامل آب و برق... از طرف ساکنین (شورای حل اختلاف)

هنگامی که در آپارتمانی زندگی می کنید . تمام  و یا بعضی از هزینه های قبوض باهمدیگر مشترک هستید و اینکه در دیگر هزینه های آپارتمان نیز به طور مشترک هستید ولی بعضی از همسایه ها حاضر به پرداخت هزینه های مشترک نیستند.

با ارائه این دادخواست مطالبه هزینه های مشترک شامل آب و برق... از طرف ساکنین (شورای حل اختلاف) مشکل شما حل خواهد شد.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_146

دادخواست مطالبه وجه چک علیه وراث صادر کننده با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

هنگامی که چکی که در دست دارید و گواهی عدم پرداخت آن را هم گرفته اید ولی متاسفانه صاحب چک فوت نموده و می بایست از ورثه آن مبلغ چک را دریافت کنید. می بایست دادخواستی علیه ورثه آن مرحوم تنظیم کنید تا به حق خود برسید.

با ارائه این دادخواست مطالبه وجه چک علیه وراث صادر کننده با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف) مشکل شما را حل خواهد نمود.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_145

نمونه شکایت سرقت با آزار و اذیت و وقوع جرح

هنگامی که شما راننده تاکسی بوده و یا اینکه فردی را به عنوان مسافر سوار خودروی  شخصی خود نموده اید و آن ناجوانمرد به چاقو شما را تهدید و خراشی هم به شما انداخته و تمام وسایل قیمتی و.... از شما گرفته است.

با ارائه این نمونه شکایت سرقت با آزار و اذیت و وقوع جرح می توانید به حق و حقوق از دست رفته خود دست بیابید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_144

نمونه شکایت جلوگیری از اجرای حکم قضایی توسط شهرداری

هنگامی که برای جهت اخذ پروانه ساخت یک مجتمع تجاری به شهردای مراجعه کرده و بنا به دلایل واهی از دادن پروانه به شما سر باز زده اند و شما موضوع را در دیوان مطرح کرده و رای به گرفتن پروانه گرفته اید ولی بازهم شهرداری از دادن پروانه به شما خودادری می کند.

با ارائه این نمونه شکایت جلوگیری از اجرای حکم قضایی توسط شهرداری می توانید پروانه ساخت خود را اخذ نمایید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_143

نمونه شکایت جعل چک صادره از بانک و استفاده از آن

هنگامی که شما فروشنده هستید ، مثلا خودرو متعلق به خود را فروخته و خریدار قسمتی از مبلغ را نقد و قسمتی را چک داده و بعدا متوجه جعلی بودن چک می شوید.

با ارائه این ننمونه شکایت جعل چک صادره از بانک و استفاده از آن می توانید حق خود را از خریدار بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_142

نمونه متن لایحه درخواست واخواهي از راي غيابي

هنگامی که شما در پرونده ای در هیچ کدام از جلسات آن و یا اصلا لایحه ای ارسال نکرده اید و یا اینکه کلا بی اطلاع بوده اید و اکنون رای صادر شده است.

این نمونه متن لایحه درخواست واخواهي از راي غيابي مشکل شما را حل خواهد نمود.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_141

نمونه شکایت تغییر در شماره موتور خودرو

هنگامی که شما اتومبیلی را خریداری نموده و هنگام تعویض پلاک کارشناس راهنمایی رانندگی متوجه تغییر شماره موتور خودرو شما می شود.

با ارائه این نمونه شکایت تغییر در شماره موتور خودرو می توان تعقیب و مجازات ایشان به اتهام تغییر در شماره موتور خودرو را گرفت.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_140

نمونه شکایت ترک انفاق(نفقه)

هنگامی که شما به عقد دائم مردی در بیایید آن مرد وظیفه دارد تا خرج (نفقه) شما را بدهد و اگر از این وظیفه را انجام نداد .

با این نمونه شکایت ترک انفاق(نفقه) می توانید به حق و حقوق خود برسید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_139

نمونه شکایت سقط جنین توسط شوهر

هنگامی که شما از همسر قانونی خود حامله هستید و شوهر شما با ضرباتی عمدی بر نقاط حساس بدن شما قصد سقط جنین شما را داشته باشد و به این مقصود نیز برسد.

این نمونه شکایت سقط جنین توسط شوهر می تواند به شما برای گرفتن حق کمک کند.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_138

نمونه شکایت آزار متهم جهت گرفتن اقرار توسط ضابطین (مامورانتظامی)دادگستری

هنگامی که توسط ماموری دستگیر شده اید و با برخورد فیزیکی از قبیل کتک زدن و شوکر به شما آسیب رسانده تا از شما اقرار بگیرد.

با این نمونه شکایت آزار متهم جهت گرفتن اقرار توسط ضابطین (مامورانتظامی)دادگستری می توان به حق و حقوق پایمال شده خود برسید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_137

نمونه شکایت تغییر غیر قانونی کاربری باغ

هنگامی که شما رئیس اداره جهاد کشاورزی هستید و مطلع شده اید که فردی باغ خود را برای اهدافی به غیر از درختکاری و کشاورزی مورد استفاده قرار  می دهد.

با این نمونه شکایت تغییر غیر قانونی کاربری باغ می توان از تغییر کاربری باغ جلوگیری کنید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_136

نمونه شکایت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

هنگامی که در شرکت یا کارخانه ای مشغول به کار بوده اید بنا به دلایلی از آن شرکت اخراج و یا با تمام شدن قرارداد از آن شرکت رفته اید و بعد متوجه می شوید که  حق بیمه ای برای شما به اداره تامین اجتماعی ارسال نشده است.(عدم پرداخت حق بیمه )

با این نمونه شکایت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما می توان به حق و حقوق از دست رفته خود دست بیابید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_135

درخواست صدور حکم رشد(برای دختر)

هنگامی که شما دختر هستید و سن شما از 9 سال قمری بیشتر بوده و از نظر عقلی و رشد جسمانی در وضعیت خوبی هستید و می خواهید که اموالتان را خودتان اداره کنید و یا اینکه احتیاج به ازدواج دارید.

با این درخواست صدور حکم رشد(برای دختر) می توانید به اهداف خود برسید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_134

نمونه درخواست صدور حکم رشد (برای پسر)

هنگامی که شما پسر هستید و سن شما از 15 سال قمری بیشتر بوده و از نظر عقلی و رشد جسمانی در وضعیت خوبی هستید و می خواهید که اموالتان را خودتان اداره کنید و یا اینکه احتیاج به ازدواج دارید.

با این نمونه درخواست صدور حکم رشد (برای پسر) می توانید به اهداف خود برسید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_133

نمونه شکایت بازداشت غیر قانونی توسط مأمورین

در صورتی که مامورین انتظامی شما را به هیچ بهانه و مدرکی دستگیر نموده و به بازداشت انداخته اند و پس از مدتی شما را بی هیچ وثیقه ای آزاد نموده باشند

با این شکواییه می توان به حق و حقوق از دست رفته خود رسید

10,000ریال
کد محصول product_132

شکایت مزاحمت به بهانه خواستگاری

هنگامی که فردی برای خواستگاری از دختر شما آمده و شما به صورت قاطع و محترمانه جواب رد داده اید ولی آن خواستگار چندین مرتبه به محل کار شما و محل تحصیل دختر شما آمده و ایجاد مزاحمت کرده است.

 این شکایت مزاحمت به بهانه خواستگاری می تواند دردسر خواستگار مزاحم را از سر شما رفع نماید.

اشــتـــراک گــــذاری

10,000ریال
کد محصول product_130

نمونه شکایت زنا غیرمحصن(هردو طرف مجرد)

در صورتی که خدای ناکرده شما و دیگر اعضای خانواده (شاهد) دختر خود را در حال زنا با یک پسر مجردی از دبر(پشت) ببنید می توانید با ارائه این شکواییه از آن ناجوانمرد شکایت نموده وبه سزای عمل خود برسانید

10,000ریال
کد محصول product_129

نمونه شکایت زنا با محارم نسبی

در صورتی که خدای ناکرده یکی از اقوام نسبی فرزند شما به طور مثال دایی فرزند شما به صورت نا جوانمردانه و با خوراندن قرص های خواب آور با فرزند شما عمل بد زنا مرتکب شده است

با این شکواییه می توان آن نامرد را به سزای اعمال خود برسانید

10,000ریال
کد محصول product_128

نمونه شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی

در صورتی که توسط شخص یا اشخاصی مورد حمله و ضرب و جرح قرا گرفته اید و آسیبی به شما وارد شده که ادمه زندگی را برای شما دچار مشکلاتی نموده با ارائه این دادخواست می توان به حق و حقوق خود دست یابید

15,000ریال
کد محصول product_127

نمونه شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شوهر

در صورتی که توسط شوهر خود چندین مرتبه شما را مورد آزار و ضرب و جرح قرا داده و می خواهید تا از ایشان دیه بگیرید با ارائه این دادخواست می توان به حق خود دست بیایید

15,000ریال
کد محصول product_126

نمونه شکایت از کارافتادن اعضا ناشی از حوادث رانندگی

در صورتی که شما در یک سانحه رانندگی دچار آسیب شده اید و ادامه کارهای ضروری زندگی برای شما و اطرافیان سخت شده می توان با ارائه این شکواییه می توان به حق و حقوق از دست رفته خود برسید

15,000ریال
کد محصول product_125

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت عسر و حرج)

در صورتی که همسر شما دارای رفتارهای غیر متعارف بوده از قبیل اقدام به خود کشی تهدید به قتل شما و فرزندان واسید پاشی ونیز مصرف مواد مخدر و روان گردان نیز می باشد با ارائه این دادخواست می توان از دادگاه صدور حکم عدم امکان سازش به دلیل عسرو حرج را گرفت

10,000ریال
کد محصول product_124

دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت عدم پرداخت نفقه)

در صورتی که شمابا همسر خود ازدواج دائم نموده اید و وی از دادن نفقه(خرجی)امتناع نموده و با وجود اینکه قبلا نیز الزام به دادن نفقه شده بوده  می توان باارائه این دادخواست حکم طلاق خود را بگیرید 

10,000ریال
کد محصول product_123

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت ضرب و جرح)

در صورتی که همسر شما دارای رفتارهای غیر متعارف بوده ونیز معتاد هم باسشد و شما را مورد ضرب و جرح قرار می دهد می توان با ارائه این دادخواست حکم به گواهی صدور عدم امکان سازش به دلیل عسرو حرج گرفت

10,000ریال
کد محصول product_122

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت رفتارهای غیر متعارف زوج)

درصورتی که همسر شما دچار رفتارهای غیر متعارف شده مثلا شما و فرزندتان را به اسید پاشی تهدید کرده و ادامه زندگی موجب عسر و حرج(سختی)میشود شما با ارایه این دادخواست می توتنید حکم طلاق خود را بگیرید

10,000ریال
کد محصول product_121

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت بیماری زوج)

در صورتی که شوهر شما دچار بیماری صعب العلاج شده باشد و زندگی با ایشان به سختی همراه باشد می توان با این دادجواست طلاق خود را به دلیل عسر و حرج از شوهر گرفت 

10,000ریال
کد محصول product_120

نمونه متن دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت اعتیاد زوج)

هنگامی که شوهر شما دارای سابقه مصرف مواد بوده و رفتارهای خطرناکی را در خانه انجام می دهد که احتمال خطر جانی برتی شما و فرزندتان وجود دارد می توانید با این دادخواست طلاق خود را از شوهر بگیرید

10,000ریال
کد محصول product_119

نمونه متن دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت بدون نشر آگهی (شورای حل اختلاف)

هنگامی که شخصی از خانواده شما فوت نموده و شما از آن مرحوم ارث میبرید

این دادخواست یا تقاضا شما را از دارایی ها و کسانی که از آن مرحوم ارث می برند مطلع می کند و با این درخواست می توان به سهم الارث خود برسید

 
10,000ریال
کد محصول product_118

نمونه متن تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت با نشر آگهی (شورای حل اختلاف)

هنگامی که شخصی از خانواده شما فوت نموده و شما از آن مرحوم ارث میبرید

این دادخواست یا تقاضا شما را از دارایی ها و کسانی که از آن مرحوم ارث می برند مطلع می کند و با این درخواست می توان به سهم الارث خود برسید

تماس با 09395521427در صورت مشکل در خرید

10,000ریال
کد محصول product_117

نمونه دادخواست اعتراض به عملیات ثبتی

هنگامی که از شخصی ملکی به ارث برده اید و همسایه ملک شما در هنگام ثبت ملک خود مقداری از زمین شما را به ثبت خود در آورده باشد

با این دادخواست می توانید به خواسته خود برسید

تماس با09395521427 در صورت مشکل در خرید

30,000ریال
کد محصول product_116

نمونه دادخواست تعیین تکلیف زندگی به درخواست هریک ازطرفین در دادگاه خانواده

همگامی که شوهر یا زن شما زندگی زناشویی را ترک کرده و تکلیف شما مشخص نیست می توانید با ارائه این دادخواست به دادگاه تکلیف خود را مشخص کنید

 

30,000ریال
کد محصول product_114

نمونه دادخواست سلب حضانت

هنگامی که دارای فرزند مشترک بوده و صیغه طلاق هم جاری شده و خوانده به دلایلس صلاحیت نگهداری فرزند را دارا نمی باشد

این فرم به شما پیشنهاد می شود

30,000ریال
کد محصول product_113

نمونه متن لایحه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری جعل

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌ یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌ آورند و رأی مقتضی صادر می‌ نمایند.

اشــتـــراک گــــذاری

15,000ریال
کد محصول product_112

نمونه متن لایحه دفاعیه چک(تجدید نظر)

15,000ریال
کد محصول product_111

نمونه دادخواست ابطال رای اداره کار

موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به رای شماره دادنامه ...... در پرونده کلاسه ... مورخه ... صادره از شعبه 101 هیئت حل اختلاف،بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای به شرح متن دادخواست

15,000ریال
کد محصول product_110

نمونه دادخواست تقاضای تامین دلیل با جلب نظر کارشناس

هنگامی که شما دارای شماره های ثبتی بوده و فردی در ملک شما تصرفاتی انجام داده ...

این فرم دادخواست به شما پیشنهاد می شود

30,000ریال
کد محصول product_109

نمونه دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج

هنگامی که زنی از شوهر خود طلاق بخواهد و دارای فرزند مشترک نباشد و شوهر نیز به گونه ای رفتار کند که زندگی زیر یک سقف برای خانم سخت و احتمال ضرر جانی و مالی داشته باشد

این دادخواست مشکل گشا است

 

10,000ریال
کد محصول product_108

نمونه دادخواست طلاق توافقی

در دادخواست طلاق توافقی هر کدام از زن یا شوهر می توانند خواهان یا خوانده قرار گیرند و فرقی نمی کند کدام یک خواهان یا خوانده باشند

30,000ریال
کد محصول product_107

نمونه دادخواست مطالبه وجه و طلب

هنگامی که از شخصی به صورت عادی طلب کارید و وی از دادن طلب شما خودداری می کند

این فرم دادخواست به شما کمک خواهد کرد تا به طلب خود برسید

تماس با 09395521427در صورت مشکل در خرید

10,000ریال
کد محصول product_106

نمونه شکواییه افترا و توهین

هنگامی که به شما بی احترامی شده . یا تهمتی ناروا نسبت داده اند ویا اعمالی را بدون سند و مدرک به شما نسبت داده اند

با این متن می توتنید از طرف مقابل شکایت کنید

30,000ریال
کد محصول product_105

نمونه متن لایحه دفاعیه دراتهام تحصیل مال نامشروع

در صورتی که به شما اتهام تحصیل مال از راه غیر قانونی زده شده این متن لایحه به شما پیشنهاد می شود

خلاصه ای از لایحه به شرح ذیل می باشد

1-عدم مطابقت عمل ارتکابی موکل با عناصر قانونی جرم ( ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ).

2- فقدان سوء نیت  در عمل ارتکابی موکل یا عدم وجود عنصر روانی در بزه انتسابی .

3-عدم اجرای دستور  بازپرس محترم پرونده در خصوص مواجهه حضوری تمام وراث .

4- اطلاع و رضایت تمامی وراث از اقدامات موکل آقای .........

10,000ریال
کد محصول product_104

نمونه متن لایحه اعتراضی به هیات حل اختلاف اداره کار کارگر و کارفرما

در صورتی که شما کارفرما بوده و کاگر شما از شما شکایت نموده و ایشان در کارگاه مثلا قنادی برای شما کار می کرده و به علت فروش کم قنادی و نوسانات بازار در سال های اخیر و آن کاگر شما نسبت به انجام کار رغبتی نداشته و ترک کار هم کرده باشد

با ارائه این لایحه می توان حکم به رد دادخواست آن کار گر بگیرید

تماس با09395521427جهت مشاوره و مشکل در خرید

 

 

20,000ریال
کد محصول product_102

نمونه دادخواست الزام به تمکین همسرم

هنگامی که همسر شما از خانه بیرون رفته و دیگرحاضر به برگشتن به خانه نیست و یا از وظایف زناشویی خود سر باز می زند با ارئه این دادخواست می توان حکم به الزام(اجبار حقوقی) تمکین همسر خود و برگشتن به سر خانه و زندگی بگیرید

تماس با09395521427جهت مشاوره حقوقی و مشکل در خرید

10,000ریال
کد محصول product_101

دادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با طلبکار دارای حکم (شورای حل اختلاف)

هنگامی که  خدای ناکرده شخصی فوت نموده و شما از ایشان ارث می برید در این هنگام شخص طلبکار کل ماترک از متوفی را مهرو موم کرده و شما نمی توانید به سهم الارث خود دست یابید ودر ضمن با شخص طلبکار توافقی کرده اید مبنی بر چگونگی پرداخت بدهی متوفی 

با تقدیم این دادخواست می تواند رفع مهر وموم ترکه را بگیرید وبه حق خود برسید 

25,000ریال
کد محصول product_100

دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا

هنگامی که شخصی ملک شما را به صورت غاصبانه تصرف نموده و نیز از تحویل ملک به شما خودرای نموده و در ضمن در ملک شما ساختمانی را احداث نموده 

این دادخواست به شما کمک خواهد

25,000ریال
کد محصول product_99

دادخواست خلع ید خوانده با دستور موقت

هنگامی که شما صاحب ملکی هستید و شخصی ملک شما را بدون اجازه شما تصرف نموده 

این دادخواست مشکل شما را حل خواهد نمود

25,000ریال
کد محصول product_98

دادخواست ثبت واقعه رجوع

هنگامی که شما طلاق گرفته اید ودر زمانی تصمیم به بازگشت به همسر خود(رجوع)دارید و به او رجوع می کنید ولی همسر شما حاضر به ثبت رجوع نمی باشد 

این دادخواست مشکل شما را حل می کند 

25,000ریال
کد محصول product_97

دادخواست ثبت واقعه ازدواج (موقت)

هنگامی که خانمی با مردی به صورت موقت ازدواج نموده ودارای فرزند شده اید وبرای گرفتن شناسنامه این فرزند نیاز به ثبت واقعه ازدواج دارد ولی همسر شما سهل انگاری نموده و یا حاضر به ثبت واقعه ازواج نیست 

این دادخواست مشکل شما را حل خواهد نمود

25,000ریال
کد محصول product_96

نمونه دادخواست تغییر نام کوچک به دلیل اختلافات در انتخاب نام

هنگامی که در زمان تولد شما پدرتان حضور نداشته وبه همین دلیل خانواده مادری اسمی را برای شما انتخاب کرده و نیز خانواده پدری هم اسمی برای شما انتخاب نموده و درکل الان شما به دو اسم شناخته می شوید و خواستار این هستید که اسم داخل شناسنامه شما تغییر کرده وتک اسمی شوید

این دادخواست مشکل شما را حل می کند 

25,000ریال
کد محصول product_95

دادخواست تعیین اجاره بها و تنظیم سند رسمی اجاره و مطالبه اجرت المثل زمان تصرف

هنگامی که شما ملکی را به صورت شفاهی به اجاره شخصی داده اید و مبلغ اجاره آن را مشخص نکرده اید 

با این دادخواست می توانید اجاره بهای ملک خود را دریافت کنید و نیز قرارداد اجاره هم به صورت رسمی تنظیم کنید

25,000ریال
کد محصول product_94

دادخواست تعدیل و افزایش اجاره بها بر مبنای نظر کارشناس (شورای حل اختلاف)

هنگامی که ملکی را به اجاره داده اید و مدت اجاره تمام شده و مخالفتی با ادامه اجاره ندارید ولی مستاجر حاضر نیست به مبلغ بیشتری بابت اجاره پرداخت کند 

ایت نمونه دادخواست می توتند مشکل شما را حل کند 

25,000ریال
کد محصول product_93

دادخواست تعدیل اجاره بها (شورای حل اختلاف)

1-تعدیل اجاره بها 2-پرداخت کلیه خسارات قانونی

1_ تصویر مصدق قرارداد اجاره 2_ دلیل مالکیت 3_ تصویر مصدق حکم تعدیل اجاره بها 4_ جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

10,000ریال
کد محصول product_92

دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت (شورای حل اختلاف)

هنگامی که شما ملکی را به اجاره شخصی داده و بعد از مدتی می خواهید تا خودتان در آن ملک به فعالیت بپردازید و مستاجر ملک را تخلیه و تحویل شما نمی دهد

این نمونه دادخواست به شما کمک خواهد کرد تا مستاجر را بیرون کنید

20,000ریال
کد محصول product_91

نمونه دادخواست تخلیه به منظور نوسازی (شورای حل اختلاف)

هنگامی که ملکی را به اجاره داده اید و مستاجر ملک را تخلیه نمی کند و شما قصد  نوسازی بنای ملک خودرا دارید ولی مستاجر از تخلیه ملک خودداری می کند 

این دادخواست به شما کمک خواهد کرد تا مستاجر را از خانه بیرون کنید

20,000ریال
کد محصول product_90

نمونه دادخواست تخلیه به منظور تجدید بنا (شورای حل اختلاف)

هنگامی که ملکی را به اجاره داده اید و مستاجر ملک را تخلیه نمی کند و شما قصد تجدید بنای ملک خودرا دارید ولی مستاجر از تخلیه ملک خودداری می کند 

این دادخواست به شما کمک خواهد کرد تا مستاجر را از خانه بیرون کنید

25,000ریال
کد محصول product_89

نمونه دادخواست تخلیه به دلیل انقضا مدت (شورای حل اختلاف)

هنگامی که شما مغازه یا خانه ای را به فردی اجاره داده اید و مدت اجاره تمام شده ولی مستاجر حاضر به تخلیه و تحویل مورد اجاره نمی باشد

این داخواست به شما توصیه می شود 

30,000ریال
کد محصول product_88

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله فضولی

هنگامی که شما ملکی را خریداری نموده و پس از پرداخت بهای آن متوجه شده اید که ملک متعلق به فروشنده نبوده و بدون اجازه مالک به شما فروخته و نیز او حاضر به فسخ قراداد نمی باشد 

این دادخواست می تواند به شما کمک کند

25,000ریال
کد محصول product_87

دادخواست تامین دلیل تخلیه به علت انقضا مدت از طرف مستاجر (شورای حل اختلاف)

هنگامی که ملکی یا دستگاهی را اجاره نموده اید و پس از اتمتم مدت اجاره صاحب دستگاه یا ملک حاضر به قبول و تحویل گرفتن دستگاه یا ملک نمی باشد 

اسن دادخواست به شما توصیه می شود 

20,000ریال
کد محصول product_86

نمونه دادخواست تامین دلیل به علت تعدی و تفریط مورد اجاره (شورای حل اختلاف)

هنگامی که ملکی را اجاره داده اید و مستاجر در داخل آن ملک کاری را بدون اجازه شما انجام داده و این اقدامات موجب آسیب به خواهد شد 

25,000ریال
کد محصول product_85

نمونه دادخواست بطلان نکاح (به دلیل عدم رضایتفقدان قصد)

هنگامی که به اجبار پدر یا جد پدری خود وعدم حضئر خود در موقع عقد شما را به عقد  دایم کسی در آورده باشند و وشما با این عقد موافق نیستید 

با این دادخواست می توانید حکم به بطلان نکاح دایم بگیرید 

20,000ریال
کد محصول product_84

نمونه دادخواست انتقال منافع عین مستاجره

هنگامی که مغازه ای را اجاره نموده و طبق قرداد حق انتقال عین مستاجره از شما سلب شده و صاحب مغازه نیز حاضر به هنگام تخلیه حاضر به پس دادن پول پیش نمی باشد 

با این دادخواست می توانید مغازه را به اجاره دیگری داده و از این راه به حقوق خود دست پیدا کنید 

25,000ریال
کد محصول product_83

دادخواست الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره

هنگامی که ملک یا دستگاهی را اجاره نموده اید و اجاره یکساله ان به پایان رسیده ولی صاحب ملک یا دستگاه حاضر به تنظیم سند رسمی نمی باشد

این نمونه دادخواست موجر را اجبار به تنظیم سند رسمی می کند

تماس با 09395521427جهت مشاوره و مشکل در خرید

10,000ریال
کد محصول product_82

نمونه دادخواست الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره با توافق شفاهی

هنگامی که شما ملکی را در حضور شاهدان به صورت شفاهی اجاره نموده اید و صاحب ملک حاضر به تنظیم سند رسمی اجاره نمی باشد 

این دادخواست به شما کمک خواهد کرد

20,000ریال
کد محصول product_81

نمونه دادخواست الزام موجر به تحویل مورد اجاره

هنگامی که ملکی را به موجب قرارداد اجاره نموده اید و صاحب ملک مورد اجاره را به شما تحویل نمی دهد 

این دادخواست به شما کمک می کند تا به حق خود برسید 

20,000ریال
کد محصول product_80

نمونه دادخواست الزام موجر به انجام تعمیرات کلی و اساسی

هنگامی که ملکی به اجاره شما داده شده و تعمیرات اساسی آن بر عهده صاحب ملک توافق شده و صاحب ملک از انجام آن خود داری می کند 

ایت دادخواست به شما پیشنهاد میشود

25,000ریال
کد محصول product_79

نمونه دادخواست الزام مرتهن به فک رهن

هنگامی که ملک خود را جهت گرفتن وام از فردی با در رهن گذاشتن ملک خود به طرف دیگر و بعد از تسویه حساب کامل وام ولی بازهم طرف مقابل حاضر به برگرداندن مال مورد وثیقه نمی باشد این نمونه دادخواست به شما توصیه می شود 

20,000ریال
کد محصول product_78

نمونه دادخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با رعایت حقوق مرتهن

هنگامی که ملکی خریداری نموده اید و آن ملک در رهن بانکی می باشد و فروشنده به بهانه رهن ملک حاضر به حضور در دفترخانه انتقال رسمی نمی باشد 

20,000ریال
کد محصول product_77

دادخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره

هنگامی ملکی را اجاره نموده اید و مقرر شده که در تاریخی مشخص این قرارداد اجاره را در دفترخانه به ثبت رسمی برسانید ولی یکی از طرفین حاضر به حضور در دفترخانه نمی باشد 

این نمونخ دادخواست طرف مقابل را مجبور به تنظیم سند رسمی می کند

10,000ریال
کد محصول product_76

دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله هنگامی که ملکی را خریدارزی نموده آن ملک را به شما تحویل نمی دهد این فرم شامل:

1- تسلیم مبیع مالی غیرمنقول 2- پرداخت کلیه خسارات قانونی

20,000ریال
کد محصول product_75

دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله با قرار تامین خواسته

دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله با قرار تامین خواسته ملکی را خریداری نموده ولی صاحب ملک آن را به شما تحویل نمیدهد این فرم شامل:

1- تسلیم مبیع مالی غیرمنقول 2- تامین خواسته 3- پرداخت کلیه خسارات قانونی

20,000ریال
کد محصول product_74

دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله با صدور دستور موقت

هنگامی که از شخصی ملکی خریداری نموده و تمام تعهدات خود مبنی بر پرداخت وجه را انجام داده اید ولی صاحب خانه ملک مورد ادعا را در تاریخی که قبلا مشخص شده به شما تحویل نداده و از انجام تعهد خود دوری می کند 

این فرم دادخواست شامل:

1- تسلیم مبیع مالی غیرمنقول 2- دستور موقت 3- پرداخت کلیه خسارات قانونی

20,000ریال
کد محصول product_73
<